Toz Jelatin

Toz Jelatin, özellikle endüstriel gıda üreticileri için tamamen helal koşullarda üretilen bloom, viskozite, bulanıklık, izoelektrik nokta, ph, tekstür gibi birçok parametreye sahip teknik bir üründür.

Son teknolojileri kullandığımız tesisimizde uluslararası standartların üstünde ürettiğimiz Jelyap Toz Jelatin’i, özel koşullara uygun olacak şekilde modifiye ederek reçetelere göre üretiyoruz.

Toz Jelatin Nasıl Kullanılır?

Jelayap Toz Jelatin’i, tariflerde tavsiye edilen miktara göre, soğuk suyun veya tarifteki karışımın içinde 10 dakika çözünmesini bekleyerek kullanabilirsiniz.

Doğal Bir Gıda

 • Jelatin bir gıda maddesidir. E-numarası yoktur.

 • Jelatin; ilaç, gıda, gençlik için kullanılan sağlıklı ve doğal bir gıda bileşenidir.

Jelatin için bazı tanımlar:

 1. Amerikan Farmokapesi –USP 35 N30 : Kolajenin kısmi hidrolizi ile elde edilir. Hayvanların deri, beyaz bağdokusu ve kemiklerinden elde edilir.

 2. Avrupa Farmakopesi EP7 : Kısmi asit hidrolizi ile elde edilen saflaştırılmış bir protein(TipA) , kısmi alkali hidroliz(TipB) veya enzimatik balık ve kümes hayvanları dahil olmak üzere hayvanlardan kolajenin hidrolizi ile farklı türlerin karışımı olabilir.
 3. Gıda Kimyasalları Kodeksi 8 : Asit, alkali veya enzimatik hidrolizden elde edilir. Derinin, kemiklerin başlıca protein bileşeni olan kolajenin hidrolizi ve balık, kümes hayvanları dahil olmak üzere hayvanların bağ dokularından elde edilir.

Besin Değeri

Jelatin düşük kalorifik değerli(17kj/g) tamamen sindirilebilir bir proteindir. %85’den fazla protein, %13’den az su, %2’den az mineralden oluşur. 9’u esansiyel amino asit olmak üzere toplamda 18 amino asit içeren istisna triptofandır. Özellikle glisin, prolin açısından zengindir. %50’sinin hidroksiprolinden oluşması jelatine benzersiz özelliğini verir. Hidroksiprolin sadece jelatin ve kolajene has bir aminoasittir.

Özellikleri ve Yapısı

Jelatin, jelleşme özelliklerine sahip doğal bir kollidal proteindir ve stabilize edici etkisi vardır. Bunlar türüne, konsantrasyonuna, pH ve sıcaklık koşullarına göre değişkenlik gösterir.

Uyumlu Gıda

Jelatin suda çözünür ve diğer pekçok ürünle uyumludur.(Agar-agar, alijinatlar gibi bitkisel kolloidler, karagenanlar, pektan) Şekerler, mısır şurupları, yemeklik ürünlerle uyumludur.

 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bloom (Jelleşme)

Jelatini tanımlamak için kullanılan ana özellik Bloom’dur. Bloom jelatinin mekanik esnekliği ile bağlantılıdır. Temeli bireysel jelatin zincirlerinin düzenli bir ağ halinde yeniden düzenlenmesi üzerinedir. Bloom için standart bir ölçüm kullanılır ve bloom gücünü gösterir. 10©’de %6,67 jelatin jel yüzeyinin önceden belirlenmiş bir alanı bastırmak için gereklidir. (50F ile 4mm mesafe)

Gelner jelatinlerinin değerleri .......... ile ......... arasında değişir.

 1. Yüksek Bloom (200 gr’ın üzerinde jel gücü
 2. Orta Bloom (120-200 gr arasında)
 3. Düşük Bloom (120 gr altında) Hidrolize jelatinler için bloom boş olabilir.

 

Kül

550C’de 17 saat boyunca küllendikten sonra kalıntı yüzdesi

 

İzoelektrik Nokta

İzoelektrik nokta pH’la tanımlanır. Eşit pozitif yükler (NH2) eşit negatif yükler (COOH) ve elektrik alanında yükler yoktur.

 

Ayar Noktası

Jelatinin jel oluşturduğu sıcaklık

 

Bulanıklık

Jelatin çözeltisinin berraklığı geniş bir uygulama yelpazesidir. İşleme sırasında filtrasyon aşamasının verimliliğini gösterir.

 

Vizkozite

Jelatin için vizkozite önemli bir faktördür. İstenilen üzerinde suda çözündüğünde ....... Vzikozite tipik olarak 1,5 ile 7,5 mPa arasında değişir. Vizkozite 100 ml akış süresini gösterir.

 

Erime Noktası

Jelatinin eridiği sıcaklık

 

Renk

Renk hammaddeye bağlıdır. Renk görsel olarak değerlendirilir. Bir dizi gözlem, karşılaştırma ve renk skalası vardır.

 

Çözünürlük

Jelatinin çözünmesi kolaydır. %40-45’lik konsantrasyonlar elde edilir. Sıcak suda çözünür ancak karıştırılarak doğrudan oda sıcaklığında da çözünür.

 

Standardizasyon

Isıdan ve nemden uzakta şoklandığında, orijinal açılmamış ambalajında saklandığında 5 yıl özelliklerini korur.

 

Mikrobiyal İçerik

Gelner Jelatin kalitesi üretim hattında kontrol edilir.

Neden Jelyap Jelatin?

Gelner Jelatin yeri doldurulamaz bir gıda bileşenidir. İlaç, gıda ve teknik endüstrisinde vazgeçilemez bir bileşendir. Aşağıdakilerden birini arıyorsanız Gelner Jelatini tercih etmelisiniz.

 

Jelleşme gücü ve termo-tersinirlik

İşlevsellik ve termo-tersinir jelleşme gücüdür. Jelatin bazlı bir formülasyon soğutulduğunda jelleşir ve sonradan ısıtıldığında sıvılaşır. Bu dönüşüm hızla gerçekleşir ve önemli değişiklikler olmadan tekrarlanabilir.

 

Köpürme Gücü

İşlevsellik ve termo-tersinir jelleşme gücüdür. Jelatin bazlı bir formülasyon soğutulduğunda jelleşir ve sonradan ısıtıldığında sıvılaşır. Bu dönüşüm hızla gerçekleşir ve önemli değişiklikler olmadan tekrarlanabilir.

 

Film Oluşturmak

Ayarın altında sıcaklığın düşürülmesi jelatinin film haline gelmesini sağlar. Bu işlevsellik kapsül ve mikrokapsül üretiminde kullanılır.

Gelner uzmanları ihtiyaçlarınıza nasıl cevap verebileceklerini bilirler. Özel gereksinimlerinize, ihtiyaçlarınıza ve jelatinin özel işlevselliği ile ilgili sizlerle bağlantı kurabilirler.

 

Diğer İşlevleri

Stabilizasyon, Sinerizi önleme, Kıvam arttırıcı, Berraklandırma, Plastifiyan, Bağlama gücü, Emülgatör, Yapıştırma maddesi, Parçalayıcı madde

 

ÜRETİM SÜRECİ

 • Gelner jelatinleri kızmi hidroliz yoluyla elde edilir.
 • Amaç: hammadde de bulunan ve doğal olarak çözünmeyen kolajen jelatin içinde çözdürülür. Bu aşamaya ulaşmak için birçok proses aşamasından geçilir.
 • !!! Herşey hammadde ile başlar.
 • Gelner ürünlerinin en yüksek kalitesi, hammadde seçimi ve en hızlı şekilde toplanıp ulaşımın sağlanması. Gelner ürünlerinin tam izlenebilirliğini sağlar.

İzlenebilirlik

Jelleşme gücü ve termo-tersinirlik 

Gelner müşterilerine her zaman tam şeffaflık sağlamıştır. İzlenebilirlik sistemimiz iki ilke üzerine kurulmuştur.

 1. İşlenmemiş içerikler: Gelner Jelatinler özel olarak seçilmiş hammaddeden üretilir.
 2. Malzemeler ve İşlem Koşulları: Gelner Jelatinin izlenebilirliği herhangi bir partinin hammaddesine kadar izlenmesini sağlar.

 

Kontrollü Üretim Adımları

İki olası üretim prosesi kullanılabilir, Asit Prosesi veya kullanılan hammaddeye bağlı olarak Alkali Proses

Spesifik Adımlar:

 • Hammadde Ön işlemi
 • Jelatin Ekstraksiyonu
 • Jelatin Saflaştırma
 • Yarı Mamül Geri Kazanımı
 • Karıştırma 
 • Ticari Partiler
 • Son Ürün

 

Jelatin üretmek için farklı adımlar

 1. Sadece Kemikler için Ön Arıtma (Demineralizasyon)
 2. Hammadde Hazırlanması (Alkali ve Asit Yıkama)
 3. Ektraksiyon (Pişirme)
 4. Arıtma (Filtreleme Buhar ile Konsantrasyon Buhar ile Starilizasyon)
 5. Jelleşme (Düşük sıcaklık jelleşme Filtrelenmiş hava ile kurutma - Kırma Eleme)
 6. Son ürün (Karıştırma Ambalajlama Gönderim)

 

Kalite

Hammaddelerin seçimi, üretim parametreleri, personelin uzmanlığı, sistematik olarak test edilmesi, denetlenmesi, yarımamül ve ürünler, birleştirme, jelatinlerimizin güvenilirliğini garanti etmek için bunların tekrarlanabilir olması sıkı bir kalite güvence sistemi, ISO sertifika ve ayrıca Gelner Gıda güvenliğine de bağlıdır. GMP/GHP/HACCP/IFS müşteriye kaliteyi garanti etmek için tüm bu standartlar ve uygulamalar esastır.

Mevzuat Güncellemesi ve Uyum

 • Çeşitli düzenlemelerin değişimi, jelatini önemli ölçüde etkiler. Gelner, ana düzenleyici kurumlarla sürekli temas halindedir. GME, GMI, GMJ, gibi jelatin imalatçı dernekleri SAGMA ve GMAP. Bunu yaparken Gelner tüm önemli düzenleyicileri sürekli inceler.
 • AB : DGSANCO, EMEA
 • ABD : USDA, FDA
 • Japonya : MHWL
 • Sonuç Olarak ; Ürünlerinin dünya çapında uyumluluğunu sağlamak ve maksimize etmek için ayarlar. 

 

Gelner Jelatin için Farmasötik Uygulamalar 

 • Gelner Jelatin farmasötik kullanım için hazırlanmış yardımcı maddedir. Müşterinin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir. En kaliteli hammaddeler arasından seçilir. Gelner’in sıkı bir şekilde kontrol edilen ve tamamen izlenebilir bir süreci vardır. Hijyen, seçim ve kontrol bizim sloganımızdır.
 • Sert Kapsüller
 • Yumuşak Kapsüller
 • Tabletler
 • Kan plazma oluşturması
 • Mikro Kapsülleme 

 

Yenilebilir Uygulamalar için Gelner Jelatin 

Şekerlemeler

jelatin önemli bir bileşendir. Şekerleme endüstrisi için öncelikle jelleşmesiyle karakterize edilir.

Jelleştirici Madde (Jöleli Şekerlemeler)

Çırpma maddesi (Gazlı Şekerlemeler)

Dengeleyici (Kristalleştirme Önleyici)

Emülgatör (Meyve çiğnemeleri)

Koyulaştırıcı Madde (Dolgulu Şekerleme)

Bağlayıcı (Şeker ezmesi, Meyan kökü)

Kaplama maddesi ( Drajeler, kaplamalı çiğneme, diş etleri) 

 

Süt Ürünleri

Jelatin ve süt ideal bir kombinasyondur. En iyi doku ve işlevsellik için polisakkaritlerle uyumlu ve yoğun güçlü değiştirme etkisiyle birlikte jelatine ilgi artıyor. Jelatin tüm adımlarda uyumludur. Fermente edilmiş ( Yoğurt, Quarklar, peynir…) ürünlere doku, pürüzsüzlük, yağ değişimi, su bağlama özelliklerini kazandırmak için kullanılabilir. 

 

Et, Balık ve Jöle 

Bu ürünlerin doğal içeriği olarak Gelner Jelatin, cildi iyileştirmek için kullanılır. Sunumu, korunması ve pişmiş et emülsiyonlarının protein içeriği enjekte edilmiş jambonlar etli jöleler ve tuzlu jöleler, soslar ve konserve et ürünleri… Örneğin soslarda jelatin lezzeti arttırır. Temal şoklardan sonra kremsi ve hatta faz ayrışmasını önler. 

 

Su jöleleri/Jelatinli Tatlılar 

 

Şarap İnceltme ve Meyve Suyu Arıtma 

Kırmızı şarap, elma şarabı ve elma suyu klarifikasyonu bulanık azaltmada bileşenler ve tat üzerinde olumsuz etki yapmadan son içeceklerinin burukluğunu azaltır.

 

Gelner Jelatin için; Teknik Uygulamalar

 • Fotoğrafik Uygulamalar
 • İnşaat Sektörü
 • Mikrokapsüller
 • Paintbollar
 • Balistik jeller